Lại thêm 1 vụ dàn cảnh bể khóa xe | 2banh.vn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dimhang, 8 Tháng tám 2015.


  1. Biker cấp 1

    Lại thêm 1 vụ dàn cảnh bể khóa xe

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dimhang, 8 Tháng tám 2015.

    Lại thêm 1 vụ dàn cảnh bể khóa xe. Dao này mấy vụ dàn cảnh này hay xảy ra, mọi người nên cảnh giác