1. Biker cấp 1

    Lại thêm 1 vụ dàn cảnh bể khóa xe

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 8 Tháng tám 2015.

    Lại thêm 1 vụ dàn cảnh bể khóa xe. Dao này mấy vụ dàn cảnh này hay xảy ra, mọi người nên cảnh giác
    2banh
    2banh.vn