1. Biker cấp 2

  Xăng gió các đời xe yamaha

  Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 25 Tháng mười hai 2013.

  SIRIUS đời đầu (5HU)

  Xang gio cac doi xe yamaha

  Dung tích: 101.8 cc.
  piston x khoảng chạy: 49x54mm.
  nhớt thay định kì: 0.8l.
  loại lọc nhớt: lưới & ly tâm.
  khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.10 mm .
  xả:0.08 ~ 0.13 mm.
  Điều chỉnh vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra.
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 1+3/8 vòng.
  Vặn vào --> Đậm lên, Vặn ra --> nghèo đi .
  Hệ thống đánh lửa: CDI - điện xoay chiều.
  bugi tiêu chuẩn: C7HSA (NGK).
  Nắp chụp bugi: 10 (kilôôm).

  SIRIUS HELLO

  Xang gio cac doi xe yamaha - 2

  Dung tích: 110.3 cc.
  piston x khoảng chạy: 51x54mm.
  nhớt thay định kì: 0.8l.
  loại lọc nhớt: lưới & ly tâm.
  khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.09 mm .
  xả:0.08 ~ 0.12 mm.
  Điều chỉnh vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra.
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 1+1/8 vòng.

  SIRIUS 2011 trở về sau

  Xang gio cac doi xe yamaha - 3
  Đối với SIRIUS 2011 trở về sau: 2+1/4 vòng xả ra
  Vặn vào --> Đậm lên, Vặn ra --> nghèo đi
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: C6HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: 7,5 ~ 12 (kilôôm)

  TAURUS
  Xang gio cac doi xe yamaha - 4

  Dung tích: 115 cc
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới & giấy (thay lọc giấy mỗi 6000km)
  khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.09 mm
  xả:0.08 ~ 0.12 mm
  Điều chỉnh vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 1+3/4 vòng (cái này là mình chỉnh thực tế với tiêu chí tiết kiệm xăng, đã chạy từ khi xe chớm 20.xxx và tới giờ là 50.xxx kmXang gio cac doi xe yamaha - 5)
  Vặn vào --> Đậm lên, Vặn ra --> nghèo đi
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: C6HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: ? (kilôôm)

  JUPITER R (JU 100)

  Xang gio cac doi xe yamaha - 6

  Dung tích: 101.8 cc
  piston x khoảng chạy: 49x54mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới & ly tâm
  khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.10 mm
  xả:0.08 ~ 0.13 mm
  Điều chỉnh vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 1+1/2 vòng
  Vặn vào --> Đậm lên, Vặn ra --> nghèo đi
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: C7HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: 10 (kilôôm)

  JUPITER V

  Xang gio cac doi xe yamaha - 7

  Dung tích: 110.3 cc
  piston x khoảng chạy: 51x54mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới & ly tâm
  khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.09 mm
  xả:0.08 ~ 0.12 mm
  Điều chỉnh vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 1+5/8 vòng
  Vặn vào --> Đậm lên, Vặn ra --> nghèo đi
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: C6HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: 10 (kilôôm)

  JUPITER MX/ GRAVITA

  Xang gio cac doi xe yamaha - 8

  Dung tích: 110.3 cc
  piston x khoảng chạy: 51x54mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới & ly tâm
  khe hở xú pap: hút:0.05 ~ 0.09 mm
  xả:0.08 ~ 0.12 mm
  Điều chỉnh vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 1+1/8 vòng
  Vặn vào --> Đậm lên, Vặn ra --> nghèo đi
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: C6HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: 10 (kilôôm)

  NOUVO 115 đời đầu (mã 5VD)

  Xang gio cac doi xe yamaha - 9

  Dung tích: 113.7 cc
  piston x khoảng chạy: 50x57.9mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới
  Dầu cầu (bộ truyền cuối): 20W50
  Dầu thay định kì: 0.1l
  khe hở xú pap: hút:0.08 ~ 0.12 mm
  xả:0.08 ~ 0.12 mm
  Bề rộng dây đai: 18.2 mm
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 1+7/8 vòng
  Vặn vào --> Nghèo đi, Vặn ra --> Đậm lên
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: CR7HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

  NOUVO 115 thế hệ thứ 2 (mã 2B5) - nouvo 3 đời 1 đèn


  Xang gio cac doi xe yamaha - 10

  Dung tích: 113.7 cc
  piston x khoảng chạy: 50x57.9mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới
  Dầu cầu (bộ truyền cuối): 20W50
  Dầu thay định kì: 0.1l
  khe hở xú pap: hút:0.06 ~ 0.10 mm
  xả:0.08 ~ 0.12 mm
  Bề rộng dây đai: 18.2 mm
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 2 vòng
  Vặn vào --> Nghèo đi, Vặn ra --> Đậm lên
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: CR7HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

  NOUVO 135

  Xang gio cac doi xe yamaha - 11

  Dung tích: 132.6 cc
  piston x khoảng chạy: 54x57.9mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới
  Dầu cầu (bộ truyền cuối): SAE 10W30
  Dầu thay định kì: 0.2l
  khe hở xú pap: hút:0.08 ~ 0.12 mm
  xả:0.21 ~ 0.25 mm
  Bề rộng dây đai: 22 mm
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 2+1/4 vòng
  Vặn vào --> Nghèo đi, Vặn ra --> Đậm lên
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: CR7E (NGK)
  Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

  MIO đời đầu (mã 5WP)

  Xang gio cac doi xe yamaha - 12

  Dung tích: 113.7 cc
  piston x khoảng chạy: 50x57.9mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới
  Dầu cầu (bộ truyền cuối): 20W50
  Dầu thay định kì: 0.1l
  khe hở xú pap: hút:0.06 ~ 0.10 mm
  xả:0.08 ~ 0.12 mm
  Bề rộng dây đai: 18.2 mm
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 2+1/2 vòng
  Vặn vào --> Nghèo đi, Vặn ra --> Đậm lên
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: CR7HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

  MIO thế hệ thứ 2 (ultimo, classico)

  Xang gio cac doi xe yamaha - 13

  Xang gio cac doi xe yamaha - 14

  Dung tích: 113.7 cc
  piston x khoảng chạy: 50x57.9mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới
  Dầu cầu (bộ truyền cuối): 20W50
  Dầu thay định kì: 0.1l
  khe hở xú pap: hút:0.06 ~ 0.10 mm
  xả:0.08 ~ 0.12 mm
  Bề rộng dây đai: 18.2 mm
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 2+3/8 vòng
  Vặn vào --> Nghèo đi, Vặn ra --> Đậm lên
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: CR7HSA (NGK)
  Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)

  EXCITER

  Xang gio cac doi xe yamaha - 15

  Dung tích: 134.4 cc
  piston x khoảng chạy: 54x58.7mm
  nhớt thay định kì: 0.8l
  loại lọc nhớt: lưới & giấy (thay lọc giấy mỗi 6000 km)
  khe hở xú pap: hút:0.10 ~ 0.14 mm
  xả:0.16 ~ 0.20 mm
  Điều chỉnh vít chỉnh ly hợp: 1/8 vòng xoay ra
  Căn chỉnh vít gió chế hoà khí: 1+5/8 vòng
  Vặn vào --> Đậm lên, Vặn ra --> nghèo đi
  Hệ thống đánh lửa: DC.CDI (Điện 1 chiều)
  bugi tiêu chuẩn: CPR8EA-9 (NGK)
  Nắp chụp bugi: 5 (kilôôm)
  2banh
  2banh.vn
  le_minh thích bài này.
 2. le_minh

  le_minh Chủ sạp

  Bài viết hay, like!
 3. Kawasaki Z1000

  Kawasaki Z1000 Biker cấp 2

  Thớt ghi sai chính tả, Xóng gió chứ hok phải Xăng gió:57:
 4. ChimChamChi

  ChimChamChi Biker cấp 2

  Nhìn chiếc Sirius nhớ nhiều kỉ niệm hồi đi học wá
 5. Tàn Kiếm

  Tàn Kiếm Biker mới

  Mình có đôi lời với thớt cùng các bạn:
  - Muốn chỉnh xăng gió tốt nhất thì đừng bao giờ dựa vào số vòng quay ra của ốc gió. Những con số này chỉ có tính chất kham khảo. Quan trọng là cảm nhận của bạn khi chỉnh gió xe
  - Xăng gió xe số thường là vặn vào đậm lên, tuy nhiên với dòng EX2011 trở đi vặn vào là nghèo đi. Vặn vào đậm lên chỉ đúng với EX2010 trở về trước (EX kiểu đời đầu)
  - Cần kham khảo lại thông số của dòng xe trên
 6. highlandboy

  highlandboy Biker cấp 3

  co le chu thot ghi nham canh chinh cua ex
 7. phong tran

  phong tran Biker cấp 1

  Vặn vào --> Đậm lên, Vặn ra --> nghèo đi là j v m.n?
 8. minhbachlk

  minhbachlk Biker chuyên nghiệp

  Vặn vào --> Đậm lên
  Là hòa khí giàu xăng, ít gió
  Vặn ra --> nghèo
  Ngược lại
 9. Nguyễn nhut chau

  Nguyễn nhut chau Biker mới

  Cách chỉnh xăng gió jupiter v