1. Thanhduc

    Thanhduc Biker cấp 1

    Dc mua ty 2010 wa mấy tiệm độ uy tín nó làm cho, có điều kiện hơn thì thay phuộc SH vào
  2. Hero Bikers

    Hero Bikers Biker cấp 3

    Mình vẫn kết ex2014 hơn.... phuộc chén cổ êm hơn 2015... chắc đợi mùa điều làm luôn SH cho ngon...!