1. quangkhanh60

    quangkhanh60 Biker cấp 1

    Thì mình có so sánh gì đâu. Chủ yếu là cảm nhận