?

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?

Poll closed 11 Tháng chín 2014.
  1. A. 60 Tỉnh

    0 vote(s)
    0.0%
  2. B. 63 Tỉnh

    100.0%
Multiple votes are allowed.

  1. Biker mới

Đăng ký kênh
Đăng ký