1. Biker cấp 1

  Joyride Độ Khủng

  Thảo luận trong 'Sym' bắt đầu bởi , 23 Tháng tám 2013.

  Joyride Do Khung
  Đây là xe của 1 thành viên trong Club Joyride tại Sài Gòn với những chi tiết độ qua nhiều lần..Qua những chi tiết trên xe ta thấy được độ chơi xe khủng của thành viên này:
  Joyride Do Khung - 2Joyride Do Khung - 3Joyride Do Khung - 4
  Joyride Do Khung - 5
  Joyride Do Khung - 6
  Joyride Do Khung - 7
  Joyride Do Khung - 8
  Joyride Do Khung - 9
  Joyride Do Khung - 10
  Joyride Do Khung - 11
  Joyride Do Khung - 12
  Joyride Do Khung - 13
  Joyride Do Khung - 14
  Joyride Do Khung - 15
  Joyride Do Khung - 16
  Joyride Do Khung - 17

  Nguồn ST by LebronDuy
  2banh
  2banh.vn