1. Nguyễn Hạh

    Nguyễn Hạh Biker mới

    Mức 60 là đường đẹp, chạy xe trong điều kiện lý tưởng thôi ạ. Còn đường phố mình đi chỉ được 58km/l thôi. Cơ mà thấy như vậy là qua khủng rồi.