1. Biker cấp 1

  2. Phúc_Thạnh

    Phúc_Thạnh Biker mới

    Chắc do thời tiết lạnh quá nên vậy thôi, chứ xe của tớ vẫn nổ ngon lắm, thời tiết lạnh mà, hầu như xe nào cũng khó nổ hết!
  3. danh Phuong

    danh Phuong Biker cấp 1

    đã tìm ra nguyên nhân rồi bạn, bị gãy ốc trong wa lăng . cũng may không là tiêuExciter 150 loi de khong noExciter 150 loi de khong no - 2