1. Phuongtram246

    Phuongtram246 Biker cấp 1

    120/80 thui nha. 130 thì cạ nhiều thứ lắm không tốt.
  2. minhbachlk

    minhbachlk Biker chuyên nghiệp