1. kubuxi

    kubuxi Biker cấp 1

    tìm hiểu mấy tên đường ở Sài Gòn cũng hay lắm đấy như Sư Vạn Hạnh, Phan Xích Long hay Tô Hiến Thành điều có nghĩa hết