1. Biker cấp 1

  Điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính

  Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 4 Tháng mười một 2021.

  Công ty tư vấn tài chính là một trong những hình thức hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ kế toán. Đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên việc thành lập công ty tư vấn tài chính cần đáp ứng được những tiêu chí nhất định. Việc không thỏa mãn được các điều kiện này thì doanh nghiệp không được phép thành lập.

  Dieu kien thanh lap cong ty tu van tai chinh

  Quyền đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán


  Không phải bất kỳ chủ thể nào cũng được quyền đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán giống như những ngành nghề kinh doanh thông thường khác. Theo quy định tại Điều 58 Luật Kế Toán 2015 thì chỉ những người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định mới được phép đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán. Tuy nhiên khi đăng ký cần có đủ các điều kiện sau đây:

  – Có năng lực hành vi dân sự

  – Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học

  – Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.


  Loại hình doanh nghiệp


  Vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên không phải bất cứ loại hình doanh nghiệp nào cũng phù hợp với đặc tính của việc thành lập công ty tư vấn tài chính. Muốn hoạt động ngành nghề này thì công ty chỉ được quyền thành lập theo các loại hình sau đây:

  – Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  – Công ty hợp danh

  – Doanh nghiệp tư nhân

  Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.


  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ


  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán là điều kiện thiết yếu trong việc thành lập công ty tư vấn tài chính. Tùy theo mỗi loại hình được lựa chọn mà điều kiện để được cấp loại văn bằng này sẽ khác nhau. Cụ thể theo quy định tại Điều 60 Luật này thì:

  – Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật

  + Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề

  + Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề

  + Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

  – Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật

  + Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề

  + Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

  – Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật

  + Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề

  + Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

  Trên đây là tổng hợp một số điều kiện trong thành lập công ty tư vấn tài chính mà Tín Việt muốn chia sẻ đến bạn. Nếu cần biết thêm về cách thức thành lập loại hình công ty này thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
  2banh
  2banh.vn