1. Biker cấp 2

  2. ChimChamChi

    ChimChamChi Biker cấp 2

    Xe khóa cổ nó mở thật đơn giản... hic hic
  3. Luudanh9768

    Luudanh9768 Biker cấp 4

    hình như bên indo, bẻ khóa kiểu này phải gọi trôm VN bằng cụ Clip An cap xe moto bang chan cuc nhanh