Poll Results: Nếu có đề nghị khác ngoài FX thì ae chọn con nào ?

Members who voted for 'Suzuki Raider 150R'