Poll Results: Nếu có đề nghị khác ngoài FX thì ae chọn con nào ?

Members who voted for 'Yamaha Exciter 135 RC'