1. Biker cấp 2

  Biển báo hiệu lệnh đường bộ VN

  Thảo luận trong 'Thủ tục hành chính' bắt đầu bởi , 31 Tháng tám 2013.

  Bien bao hieu lenh duong bo VN

  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 2 Số hiệu biển báo:301a
  Tên biển báo: Hướng đi phải theo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 3 Số hiệu biển báo: 301b
  Tên biển báo: Hướng đi phải theo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi về hướng phải.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 4 Số hiệu biển báo: 301c
  Tên biển báo: Hướng đi phải theo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi về hướng trái.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 5 Số hiệu biển báo: 301d
  Tên biển báo: Hướng đi phải theo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ phải.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 6 Số hiệu biển báo: 301e
  Tên biển báo: Hướng đi phải theo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ trái.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 7 Số hiệu biển báo: 301f
  Tên biển báo: Hướng đi phải theo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng và rẽ phải.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 8 Số hiệu biển báo: 301h
  Tên biển báo: Hướng đi phải theo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được đi thẳng và rẽ trái.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 9 Số hiệu biển báo: 301i
  Tên biển báo: Hướng đi phải theo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được rẽ trái và rẽ phải.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 10 Số hiệu biển báo: 302a
  Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
  Chi tiết báo hiệu: Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 11 Số hiệu biển báo: 302b
  Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
  Chi tiết báo hiệu: Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn theo kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 12 Số hiệu biển báo: 303
  Tên biển báo: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
  Chi tiết báo hiệu: Báo cho các loại xe (cơ giới và thô sơ) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở các ngã ba, ngã tư. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo, đảo an toàn theo hướng mũi tên chỉ.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 13 Số hiệu biển báo: 304
  Tên biển báo: Đường dành cho xe thô sơ
  Chi tiết báo hiệu: Báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi. Cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ và người đi bộ.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 14 Số hiệu biển báo: 305
  Tên biển báo: Đường dành cho người đi bộ
  Chi tiết báo hiệu: Báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 15 Số hiệu biển báo: 306
  Tên biển báo: Tốc độ tối thiểu cho phép
  Chi tiết báo hiệu: Báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Các loại xe do sự chế tạo có tốc độ tối đa không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi không được phép đi vào đường này. Trị số ghi trên biển chỉ tốc độ tối thiểu cho phép tính bằng km/h.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 16 Số hiệu biển báo: 307
  Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu
  Chi tiết báo hiệu: Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 306 hết tác dụng, kể từ biển này các loại xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 17 Số hiệu biển báo: 308a
  Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
  Chi tiết báo hiệu: Biểu thị tại cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái. Biển đặt tại vị trí thích hợp ngay trước khi vào đường rẽ trái hoặc qua cầu vượt.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 18 Số hiệu biển báo: 308b
  Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
  Chi tiết báo hiệu: Biểu thị tại cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải. Biển đặt tại vị trí thích hợp ngay trước khi vào đường rẽ phải hoặc qua cầu vượt.
  Bien bao hieu lenh duong bo VN - 19 Số hiệu biển báo: 309
  Tên biển báo: Ấn còi
  Chi tiết báo hiệu: Biểu thị xe cộ đi đến chỗ cắm biển đó thì phải ấn còi.
  2banh
  2banh.vn