1. Biker mới

  2. Tran hanh

    Tran hanh Biker mới

    Bữa mình cũng lắp như bạn nói, dùg pat gắn vào, mà bị cạ. Ko dc
  3. Tran hanh

    Tran hanh Biker mới

    Bữa mình thử lắp vào hai ốc đó, sử dụng pat của đèn luôn thì bị che bớt ánh sáng và cạ vào mặt nạ.
Đăng ký kênh
Đăng ký
Quan tâm nhiều