Điểm thưởng dành cho TịnhPKl

 1. 20
  Thưởng vào: 18 Tháng sáu 2019

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 10
  Thưởng vào: 26 Tháng tư 2019

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2019

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 19 Tháng tư 2019

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.