1. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 2. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  Ở Châu Á và đặc biệt ở Đông Nam Châu Á do đặc thù 1 số quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển, đời sống thu nhập chưa cao, Rolex cũng có chiến luợc sản phẩm cho khu vực này trong đó có Malaysia, Malaysia là 1 chi nhánh và có 1 trung tâm bảo hành. Các sản phẩm đồng hồ chính hãng Rolex phục vụ cho thị trường này giá khá phù hợp khoảng từ trên 500USD đến trên 2.000USD, trong khi các thị trường Âu, Mỹ & Úc trung bình cao khoảng gấp 10 – 25 lần, chưa tính các hàng đặt của doanh nhân và siêu sao.
 3. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 4. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 5. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  Ở Châu Á và đặc biệt ở Đông Nam Châu Á do đặc thù 1 số quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển, đời sống thu nhập chưa cao, Rolex cũng có chiến luợc sản phẩm cho khu vực này trong đó có Malaysia, Malaysia là 1 chi nhánh và có 1 trung tâm bảo hành. Các sản phẩm đồng hồ chính hãng Rolex phục vụ cho thị trường này giá khá phù hợp khoảng từ trên 500USD đến trên 2.000USD, trong khi các thị trường Âu, Mỹ & Úc trung bì
 6. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  Đồng hồ Rolex Malaysia, Omega, Tissot Thụy Sỹ nam nữ new fullbox 1.129USD giảm giá còn 250USD
 7. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 8. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 9. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 10. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  Honda CBR600 cu doi 2008 do den 85000000 Dho Rolex Omega Tissot Thuy Sy
 11. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 12. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 13. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 14. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  Ở Châu Á và đặc biệt ở Đông Nam Châu Á do đặc thù 1 số quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển, đời sống thu nhập chưa cao, Rolex cũng có chiến luợc sản phẩm cho khu vực này trong đó có Malaysia, Malaysia là 1 chi nhánh và có 1 trung tâm bảo hành. Các sản phẩm đồng hồ chính hãng Rolex phục vụ cho thị trường này giá khá phù hợp khoảng từ trên 500USD đến trên 2.000USD, trong khi các thị trường Âu, Mỹ & Úc trung bình cao khoảng gấp 10 – 25 lần, chưa tính các hàng đặt của doanh nhân và siêu sao.
 15. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  Ở Châu Á và đặc biệt ở Đông Nam Châu Á do đặc thù 1 số quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển, đời sống thu nhập chưa cao, Rolex cũng có chiến luợc sản phẩm cho khu vực này trong đó có Malaysia, Malaysia là 1 chi nhánh và có 1 trung tâm bảo hành. Các sản phẩm đồng hồ chính hãng Rolex phục vụ cho thị trường này giá khá phù hợp khoảng từ trên 500USD đến trên 2.000USD, trong khi các thị trường Âu, Mỹ & Úc trung bình cao khoảng gấp 10 – 25 lần, chưa tính các hàng đặt của doanh nhân và siêu sao.

 16. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  Bán đồng hồ Rolex Malaysia, Omega, Tissot Thụy Sỹ nam nữ new fullbox 917USD giảm giá còn 4.500.000đ
 17. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  vzxz
 18. đồng hồ duyanh

  đồng hồ duyanh Biker cấp 1

 19. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

 20. Mạnh Hùng Hoàng

  Mạnh Hùng Hoàng Biker cấp 1

  uppppppppppppppppppp
Đăng ký kênh
Đăng ký