1. pig

    pig Biker mới

    Dạo này stress quá muốn đi đây đó cho đở bùn . thôi bữa đó ghé Yamaha coi cũng thả niềm đam mê xe
  2. cuncon

    cuncon Biker mới

    Yamaha công nhận biết quan tâm khách hàng ghê. lâu lâu làm cái even cho mọi người yêu thích còn đi chứ ^^