1. Biker chuyên nghiệp

  Các biển báo cấm ở Việt Nam

  Thảo luận trong 'Thủ tục hành chính' bắt đầu bởi , 31 Tháng tám 2013.

  Biển báo cấm ở VN khá nhiều nếu ko để ý có thể bạn ko biết hoặc quên biển báo đó là gì. Mình tổng hộp lại cho các bạn dể nhin hen...
  Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139 nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường bộ phải tuyệt đối tuân theo.

  Cac bien bao cam o Viet Nam


  Cac bien bao cam o Viet Nam - 2 Số hiệu biển báo:101
  Tên biển báo: Đường cấm
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 3 Số hiệu biển báo: 102
  Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 4 Số hiệu biển báo: 103a
  Tên biển báo: Cấm ôtô
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 5 Số hiệu biển báo: 103b
  Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ phải
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 6 Số hiệu biển báo: 103c
  Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ trái
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 7 Số hiệu biển báo: 104
  Tên biển báo: Cấm môtô
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 8 Số hiệu biển báo: 105
  Tên biển báo: Cấm ôtô và môtô
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 9 Số hiệu biển báo: 106
  Tên biển báo: Cấm ôtô tải
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 10 Số hiệu biển báo: 107
  Tên biển báo: Cấm ôtô khách và ôtô tải
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5Tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 11 Số hiệu biển báo: 108
  Tên biển báo: Cấm ôtô kéo moóc
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 12 Số hiệu biển báo: 109
  Tên biển báo: Cấm máy kéo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 13 Số hiệu biển báo: 110a
  Tên biển báo: Cấm đi xe đạp
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 14 Số hiệu biển báo: 110b
  Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 15 Số hiệu biển báo: 111a
  Tên biển báo: Cấm xe gắn máy
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 16 Số hiệu biển báo: 111b
  Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 17 Số hiệu biển báo: 111c
  Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 18 Số hiệu biển báo: 111d
  Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v...
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 19 Số hiệu biển báo: 112
  Tên biển báo: Cấm người đi bộ
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm đi bộ qua lại.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 20 Số hiệu biển báo: 113
  Tên biển báo: Cấm xe người kéo, đẩy
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 21 Số hiệu biển báo: 114
  Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 22 Số hiệu biển báo: 115
  Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 23 Số hiệu biển báo: 116
  Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 24 Số hiệu biển báo: 117
  Tên biển báo: Hạn chế chiều cao
  Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 25 Số hiệu biển báo: 118
  Tên biển báo: Hạn chế chiều ngang
  Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 26 Số hiệu biển báo: 119
  Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô
  Chi tiết báo hiệu: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 27 Số hiệu biển báo: 120
  Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc
  Chi tiết báo hiệu: Đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 28 Số hiệu biển báo: 121
  Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xe
  Chi tiết báo hiệu: Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 29 Số hiệu biển báo: 122
  Tên biển báo: Dừng lại
  Chi tiết báo hiệu: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 30 Số hiệu biển báo: 123a
  Tên biển báo: Cấm rẽ trái
  Chi tiết báo hiệu: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ trái.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 31 Số hiệu biển báo: 123b
  Tên biển báo: Cấm rẽ phải
  Chi tiết báo hiệu: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ phải.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 32 Số hiệu biển báo: 124a
  Tên biển báo: Cấm quay xe
  Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 33 Số hiệu biển báo: 124b
  Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe
  Chi tiết báo hiệu: Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh (cide car) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 34 Số hiệu biển báo: 125
  Tên biển báo: Cấm vượt
  Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 35 Số hiệu biển báo: 126
  Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt
  Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 36 Số hiệu biển báo: 127
  Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép
  Chi tiết báo hiệu: Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 37 Số hiệu biển báo: 128
  Tên biển báo: Cấm bóp còi
  Chi tiết báo hiệu: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 38 Số hiệu biển báo: 129
  Tên biển báo: Kiểm tra
  Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật lệ nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 39 Số hiệu biển báo: 130
  Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe
  Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 40 Số hiệu biển báo: 131
  Tên biển báo: Cấm đỗ xe
  Chi tiết báo hiệu: Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 41 Số hiệu biển báo: 132
  Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
  Chi tiết báo hiệu: Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 42 Số hiệu biển báo: 133
  Tên biển báo: Hết cấm vượt
  Chi tiết báo hiệu: Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 43 Số hiệu biển báo: 134
  Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đa
  Chi tiết báo hiệu: Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 44 Số hiệu biển báo: 135
  Tên biển báo: Hết tất cả các lệnh cấm
  Chi tiết báo hiệu: Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 45 Số hiệu biển báo: 136
  Tên biển báo: Cấm đi thẳng
  Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 46 Số hiệu biển báo: 137
  Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phải
  Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 47 Số hiệu biển báo: 138
  Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái
  Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.
  Cac bien bao cam o Viet Nam - 48 Số hiệu biển báo: 139
  Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phải
  Chi tiết báo hiệu: Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.​
  ST: fan2banh
  2banh
  2banh.vn