Điểm thưởng dành cho ChimChamChi

 1. 10
  Thưởng vào: 22 Tháng một 2014

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 10
  Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2013

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 5
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2013

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 2
  Thưởng vào: 4 Tháng mười 2013

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2013

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.